ترکیه ورود فرش ایرانی به این کشور را ممنوع کرد

فروش فرش ایرانی امروز 1400/7/22 در کشور ترکیه منوع اعلام شد. به نقل از تجارت نیوز رضی جاجی آقا میری، رئیس پیشین کندفراسیون صادرات ایران گفت: در گذشته ترکیه علاقه زیادی به فرش ایرانی داشت اما تحولات سیاسی باعث شد که صادرات فرش به این کشورهم متوقف شود. حتی در گذشته اندکی فرش به آذربایجان […]

فروش فرش ایرانی امروز 1400/7/22 در کشور ترکیه منوع اعلام شد.

به نقل از تجارت نیوز رضی جاجی آقا میری، رئیس پیشین کندفراسیون صادرات ایران گفت:

در گذشته ترکیه علاقه زیادی به فرش ایرانی داشت اما تحولات سیاسی باعث شد که صادرات فرش به این کشورهم متوقف شود.

حتی در گذشته اندکی فرش به آذربایجان هم صادر میشد اما حالا مدست‌هاست که به این کشورهم صادراتی نداریم.

دیدگاه بگذارید