مهاجرت به کانادا از طریق تخصص

سازمان مهاجرت در کانادا مسئول پذیرش، ممیزی و توزیع مهاجران متخصص توجه به مهارتشان و نیاز‌های بخش های مختلف کشور همه ساله بر اساس برنامه های توسعه ی کانادا اقدام به پذیرش حدود 200.000 نیروی متخصص می کند. این تعداد در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است. کشور کانادا اهمیت زیادی به مهارت و […]

سازمان مهاجرت در کانادا مسئول پذیرش، ممیزی و توزیع مهاجران متخصص توجه به مهارتشان و نیاز‌های بخش های مختلف کشور همه ساله بر اساس برنامه های توسعه ی کانادا اقدام به پذیرش حدود 200.000 نیروی متخصص می کند.

این تعداد در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است.

کشور کانادا اهمیت زیادی به مهارت و تخصص مهاجران می دهد و به همین منظور به آنها اجازه ی اقامت همراه با خانواده خود را می دهد. در حاشیه، خبر خوب این است که دولت کانادا به خانواده ی مهاجر متخصص نیز اجازه کار خواهد داد.

سابقه کاری

از الزامات کلی در تمامی این روش های مهاجرت کاری، داشتن حداقل یکسال سابقه ی کار و مدرک زبان است.

مهاجرت نیروهای متخصص دولت فدرال کانادا

برنامه اسکیلد ورکر دولت فدرال (کارکنان ماهر)، راهکاری مهاجرتی برای افرادی را که سابقه ی کار و تخصصی به خصوصی دارند و می خواهند به هر منطقه از کانادا مهاجرت کنند است(به غیر از ایالت کبک).

مهاجرت نیروهای متخصص دولت کبک

اگر میخواهید به این ایالت مهاجرت کاری کنید، بدانید که قواعد مهاجرتی با سایز ایالت های کانادا کمی تفاوت دارد و باید امتیاز خود را براساس این قواعد محاسبه نماید. ایالات کبک در حال حاضر برنامه های مهاجرتی بسیار جدی و جذابی را در دستور کار دارد و به همین علت گزینه مهم برای مهاجرت به کانادا محسوب می شود.

ایالت کبک

مهاجرت نیروهای متخصص استانی کانادا

Provincial Nomination Certificate راهکاری برای استان ها است که نیرو های متخصص مورد نیاز خود را به سرعت بیشتر جذب کنند. ممکن است اگر مقصد شما در کانادا معین نیست، برنامه های مهاجرتی استانها را مطالعه نمایید. ممکن است تخصص شما در یک استان بیشتر مورد نیاز باشد و به این واسطه تسهیلات مهاجرتی بهتری دریافت نمایید.

دیدگاه بگذارید