جاستین ترودو:افراد واکسن نزده

‏جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، اعلام کرد از پایان ماه اکتبر حقوق تمام کارکنان دولت که واکسن نزده باشند قطع خواهد شد