قوانین تجمع در روز شکرگذاری کانادا

🔻دکتر ترزا تام در جریان به روزرسانی در رابطه با COVID-19 در 8 اکتبر از کانادایی ها خواست تا گردهمایی ها را کوچک نگه دارند و توصیه های بهداشت عمومی را رعایت کنند، اما گفت که اجتماعات داخلی می تواند با اطمینان از واکسیناسیون افرادی که واجد شرایط واکسینه شدن هستند، اتفاق بیفتد و ایمن […]

🔻دکتر ترزا تام در جریان به روزرسانی در رابطه با COVID-19 در 8 اکتبر از کانادایی ها خواست

تا گردهمایی ها را کوچک نگه دارند و توصیه های بهداشت عمومی را رعایت کنند، اما گفت که اجتماعات داخلی می تواند با اطمینان از واکسیناسیون افرادی که واجد شرایط واکسینه شدن هستند، اتفاق بیفتد و ایمن تر باشد.

🔻تام گفت: “از خانواده خود یا اگر افرادی خارج از خانواده خود دارید که می خواهید آنها را دعوت کنید، بپرسید که آیا واکسینه شده اند یا خیر .”

دیدگاه خود را بنویسید