قوانین تجمع در روز شکرگذاری کانادا

🔻دکتر ترزا تام در جریان به روزرسانی در رابطه با COVID-19 در 8 اکتبر از کانادایی ها خواست تا گردهمایی ها را کوچک نگه دارند و توصیه های بهداشت عمومی را رعایت کنند، اما گفت که اجتماعات داخلی می تواند با اطمینان از واکسیناسیون افرادی که واجد شرایط واکسینه شدن هستند، اتفاق بیفتد و ایمن […]

به اشتراک بگذارید:

🔻دکتر ترزا تام در جریان به روزرسانی در رابطه با COVID-19 در 8 اکتبر از کانادایی ها خواست

تا گردهمایی ها را کوچک نگه دارند و توصیه های بهداشت عمومی را رعایت کنند، اما گفت که اجتماعات داخلی می تواند با اطمینان از واکسیناسیون افرادی که واجد شرایط واکسینه شدن هستند، اتفاق بیفتد و ایمن تر باشد.

🔻تام گفت: “از خانواده خود یا اگر افرادی خارج از خانواده خود دارید که می خواهید آنها را دعوت کنید، بپرسید که آیا واکسینه شده اند یا خیر .”

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

  • انواع کسب و کارها
  • ایرانیان خارج و داخل کشور
  • کسانی که دنبال کار میگردند
  • و…