برنامه‌های IRCC کانادا برای والدین

دولت کانادا در دوران سخت کرونا به دنبال نزدیک کردن افراد خانواده در کنار یکدیگر است برنامه‌های IRCC به تازگی اعلام کرده است که شروع به انتشار دعوتنامه‌های والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در سال ۲۰۲۱ می‌کند شهروندان مقیم کانادا در مجموع از ۳۰،۰۰۰ شهروند کانادایی و مقیم دائم دعوت می شود تا از والدین […]

دولت کانادا در دوران سخت کرونا به دنبال نزدیک کردن افراد خانواده در کنار یکدیگر است

برنامه‌های IRCC به تازگی اعلام کرده است که شروع به انتشار دعوتنامه‌های والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در سال ۲۰۲۱ می‌کند

شهروندان مقیم کانادا

در مجموع از ۳۰،۰۰۰ شهروند کانادایی و مقیم دائم دعوت می شود تا از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود حمایت کنند.

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا IRCC طی دو هفته آینده، از امروز تا ۷ اکتبر، دعوتنامه‌ها را صادر می کند.

حامیان مالی دعوت شده ۶۰ روز فرصت دارند تا درخواست‌های حمایتی خود را ارسال کنند.

اسپانسرشیپ والدین

وزارت « IRCC»، متقاضیان اسپانسرشیپ را به صورت تصادفی انتخاب خواهد کرد. متقاضیان برگزیده پس از دریافت دعوت‌نامه از سوی « IRCC»، ۶۰ روز فرصت دارند تا درخواست خود را ارسال کنند.

افرادی که ناتوانی جسمی دارند

افراد با ناتوانی‌های جسمی که نمی‌توانند از فرم آنلاین استفاده کنند، تا سوم نوامبر فرصت دارند طی تماس با  مرکز حمایت از ارباب‌رجوع « IRCC» به شماره ۱۸۸۸۲۴۲۲۱۰۰ فرم جایگزین (نسخه کاغذی، خط بریل، یا پرینت سایز بزرگ) را دریافت کنند.

دیدگاه بگذارید