معرفی کارهای دیجیتال نومد

اگر بخواهید به‌عنوان دیجیتال نومد در کشورهای مختلف به غیر از ایران فعالیت کنید، فهرست سایت‌های زیر می‌تواند به شما کمک کند تا کار و محل سکونت مناسب پیدا کنید، از سرویس‌های ارائه‌دهندۀ خدمات اینترنت باخبر شوید و از سرویس‌های پرداخت آنلاین، حق‌الزحمۀ خود را دریافت کنید. فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها به‌صورت پروژه‌ای […]

به اشتراک بگذارید:

اگر بخواهید به‌عنوان دیجیتال نومد در کشورهای مختلف به غیر از ایران فعالیت کنید، فهرست سایت‌های زیر می‌تواند به شما کمک کند تا کار و محل سکونت مناسب پیدا کنید، از سرویس‌های ارائه‌دهندۀ خدمات اینترنت باخبر شوید و از سرویس‌های پرداخت آنلاین، حق‌الزحمۀ خود را دریافت کنید.

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها به‌صورت پروژه‌ای کار بگیرید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها اطلاعات مربوط به سکونت در کشورهای مختلف را کسب کنید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها خدمات اینترنت دریافت کنید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها خدمات پرداخت بگیرید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

اگر بخواهید به‌عنوان دیجیتال نومد در کشور ایران فعالیت کنید، فهرست سایت‌های زیر می‌تواند به شما کمک کند.

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها به‌صورت پروژه‌ای کار بگیرید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها اطلاعات مربوط به سکونت در کشورهای مختلف را کسب کنید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها خدمات اینترنت دریافت کنید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

فهرست سایت‌هایی که می‌توانید از آن‌ها خدمات پرداخت بگیرید (اگر سایتی می‌شناسید معرفی کنید تا به این فهرست اضافه کنم).

سایت نومد لیست

https://nomadlist.com/

* معرفی دیجیتال نومد

* معرفی دیجیتال نومد

و 23 آیتم شغلی دیگه

 1. Donyab Member
 2. Shopify Developer
 3. Mobile App Developer
 4. Copywriter
 5. Content Marketer
 6. Conversion Rate Optimiser
 7. Hubspot Specialist
 8. SEO Specialist
 9. Performance (PPC) Marketer
 10. Social Media Marketer
 11. Virtual Assistant
 12. Strategic Consultant
 13. Graphic Designer
 14. Web Designer
 15. UI/UX Designer
 16. Online Language Teacher
 17. Freelance Translator
 18. Accountant or Book Keeper
 19. Audio Producer
 20. Voice Talent
 21. Video Editor
 22. Article and Blog Writer
 23. Customer Service Agent

دیدگاه خود را بنویسید

جمعیت ایرانیان مهاجر

امارات 454000
آمریکا 397735
کانادا 213160
آلمان 203000
ترکیه 154965
بریتانیا 83531
سوئد 81000
استرالیا 77780
کویت 46419

رایگان

آگهی ثبت کنید

دنیاب مناسب برای:

 • انواع کسب و کارها
 • ایرانیان خارج و داخل کشور
 • کسانی که دنبال کار میگردند
 • و…